ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató által a www.veghteam.hu weboldalon működtetett webshopban történő vásárlás esetén a Szolgáltató és a Vevő között létrejött jogviszonyban a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. A szerződéskötés

A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással határozatlan időre jön létre. A szerződés nyelve a magyar nyelv, területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevő jelen Szállítási Feltételek elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nincs olyan szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

2. Szerződő Felek

2.1. A Szolgáltató

A http://veghteam.hu web áruházat a Szolgáltató üzemelteti.

A Szolgáltató teljes neve: Végh- Team Kft.

A Szolgáltató székhelye: 7627 Pécs, Csárda u 115.

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

- telefonszám: 72/783-013

- e-mail: info@veghteam.hu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-067385

A Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Pécsi Törvényszék

A Szolgáltató bankszámlaszáma: Budapest Bank 10102440-31659100-01005003

A Szolgáltató adószáma: 12604089-2-02

A Szolgáltató képviselője: Végh Péter ügyvezető

Tárhelyszolgáltató: Supervisor 4U Bt. (3100 Salgótarján, Virágos u. 4.)

2.2. Vevő

A Vevő az a természetes személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett web shopban vásárol árucikket.

3. Megrendelés folyamata

A Szolgáltató a megrendelés állásáról folyamatosan tájékoztatja a Vevőt.

3.1. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a vevő a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre a megrendelés megérkezéséről, mely azonban még nem minősül a rendelés elfogadásának. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: info@veghteam.hu; központi telefonszám: 72/783-013

3.2. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását automatikus válaszüzenetet küld.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a rendelés visszautasítására.

Amennyiben a Szolgáltató a weboldalon leadott rendelést elfogadja, úgy arról a Vevőt külön email üzenetben tájékoztatja.

A Szolgáltató a megrendelést követően, amennyiben az áru nincs raktáron, a szükséges beszerzést haladéktalanul elindítja.

3.3. Fizetési és szállítási feltételek

3.3.1. Fizetési feltételek

A Szolgáltató web áruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

A rendelés végösszegének (vételár, egyéb díjak) megfizetésére a kiszállítás alkalmával készpénzben, vagy a weboldalon keresztül a megrendelés leadásakor bakkártyával van lehetőség.

Készpénzes fizetés esetén a rendelés végösszegét az átvételkor kell kiegyenlíteni.

A bankkártyás fizetés lehetőségét a Budapest Bank biztosítja, biztonságos kártyaelfogadó rendszere használatával. Bankkártyás fizetéskor a felhasználó átirányításra kerül a Budapest Bank oldalára, a bankkártyás fizetésre tehát a Budapest Bank oldalán kerül sor, azt nem a szolgáltató weboldala bonyolítja le, a szolgáltató a felhasználó bankkártyájára vonatkozó adatokat semmilyen formában nem kezeli, azokhoz semmilyen formában nem fér hozzá.

A bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi adatok megadására lesz szükség:

- kártyaszám

- kártyára írt név

- kártya lejárati dátuma

- érvényesítési kód (CVC kód)

 

A Budapest Bank oldalán az alábbi bankkártyákkal lehet fizetni:

 

- Mastercard

- Maestro

- Visa

- Visa electron

- UnionPay

 

3.3.2. Szállítási feltételek

Házhozszállítás: Termékeinket az egész ország (Magyarország) területén házhoz szállítjuk. Határideje a raktáron lévő termékeknek 2-4 munkanap, a külső raktárról beszerzéses termékeknek 5-8 munkanap. Viszonteladói regisztrációt követő rendelésnél, kérjük a szállítás végett a megrendelés előtt vegyék fel velünk a kapcsolatot, mivel bizonyos útvonalakon saját teherautóinkkal szállítunk.

A szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) végzi.

Szállítási díj: 50.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, alatta táblázatban megadott értékek alapján kerül kiszámításra (Magyarország területén érvényes)

súly bruttó összeg (áfát tartalmaz)

0-2 kg 1410Ft

2-5kg 1590Ft

5-10kg 1685Ft

10-20kg 2000Ft

20-30kg 2260Ft

30-50kg 4520Ft

50-75kg 6780

75-100Kg 9040FtUtánvét összege súlyhatártól függetlenül bruttó 580 Ft

A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a kiadványok vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is.

4. Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasza van, azt mind szóban, mind írásban közölheti a Rendezővel.4.1. Szóbeli panasz esetén:

A szolgáltató a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válaszával egyidejűleg megküldi.

4.2. Írásbeli panasz esetén:

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt annak beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi.

A szolgáltató az alábbi elérhetőségein fogadja a vásárlói panaszokat:

Postai levelezési cím: Végh- Team Kft; 7627 Pécs, Csárda u. 115.;

E-mail cím:  info@veghteam.hu

Telefonszám: 72/783-013

4.3. Békéltető testülethez fordulás joga

A felhasználó panaszával az illetékes békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

Baranya Megyei Békéltető Testület

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Weboldal: https://baranyabekeltetes.hu/
Telefon: +36 72 507 154
Mobil: +36 20 283-3422
Fax: +36 72 507 152
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8:30-15:00, péntek 8:30-12:00

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is.

Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A felhasználó a panaszával fordulhat a területileg illetékes járási hivatalokhoz is.

Járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu/. 

A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

5. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

 

5.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A felhasználó a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a felhalsználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó kellékszavatossági igényét?

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – a kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

Milyen esetben élhet a felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt fogyasztási cikkek tekintetében a szolgáltató jótállásra köteles.

A felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó (fogyasztó) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A felhasználót a kellékszavatosság pontban leírt, illetve a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben írt jogok illetik meg jótállás érvényesítése esetén.

Mikor mentesül a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A fent megjelölt 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676

6. A vásárlástól való elállási, felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/ felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi; több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Végh- Team Kft 7627 Pécs, Csárda u. 115.

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 7. pontjában található mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb összege a visszaszállítást végző szállító mindenkori szállítási díjától függ, a szállítót Ön jogosult kiválasztani.

7. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Végh- Team Kft 7627 Pécs, Csárda u. 115.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.

- a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Vevő internet használata során a Vevő számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vevő feladata.

Kelt.: 2020.04.06.

Vélemények
Rólunk mondták...