• Fejléc szöveg

    Vegyesiparcikk nagykereskedelem
     

      7630 Pécs Álmos utca 3/A
      info@veghteam.hu
      +3630 916-8224; +3630 496-0851

ÁSZF

 

1. A szerződéskötés

A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással határozatlan időre jön létre. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevő jelen Szállítási Feltételek elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.

2. Szerződő Felek

2.1. A Szolgáltató

A http://veghteam.hu web áruházat a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató teljes neve: Végh- Team Kft.
A Szolgáltató székhelye: 7627 Pécs, Csárda u 115.
A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:
- telefonszám: 72/783-013
- e-mail: info@veghteam.hu
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-067385
A Szolgáltató bankszámlaszáma: OTP BANK ZRT. 11731001-29902554
A Szolgáltató adószáma: 12604089-2-02
A Szolgáltató képviselője: Végh Péter ügyvezető

2.2. Vevő

A Vevő az a természetes személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett web shopban vásárol árucikket.

3. Megrendelés folyamata

A Szolgáltató a megrendelés állásáról folyamatosan tájékoztatja a Vevőt.

3.1. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a vevő a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.

A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: info@veghteam.hu; központi telefonszám: 72/783-013

3.2. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását, a rendelés befogadásáról tájékoztatást küld.

A Szolgáltató a megrendelést követően a szükséges beszerzést haladéktalanul elindítja.

3.3. Fizetési feltételek

3.3.1. A Szolgáltató web áruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

3.3.2. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit.

3.3.3. Előreutalással tudjuk utalásos fizetési igényüket teljesíteni. (Amint megérkezik számlánkra az utalt összeg, írásos egyeztetést követően kiszállítjuk a rendelt terméket.)

4. Szavatosság

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.
A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza, a kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
A 72 órán belüli meghibásodás esetén a csere terméket a gyártó biztosítja – nem a kereskedő – így a szakszervizből visszaérkezett szakvélemény után ha a hiba gyártási eredetű, akkor az új terméket a gyártó leszállítja a kereskedőhöz, aki csak ezután tudja átadni a vásárlónak.
A gyártó által kibocsátott garanciajegyen feltüntetett lista szerinti szakszervizekben lehet leadni a készüléket javításra. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.
A jogszabály értelmében 10kg önsúlyú termék esetén a kereskedő köteles gondoskodni a hibás termék elszállításáról és annak költsége is őt terheli.
Azon termékek esetén, amelyek a fent említett 10kg önsúlyt nem érik el, az ügyfelet terheli a szállítás kötelezettsége. Ettől eltérő is lehet a szervizbe szállítás bizonyos termékeknél. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.
Természetesen amennyiben vásárlónk igényli, szerződött futár partnerünk kedvezményes áron kínál lehetőséget a készülék szervizbe juttatására.
Amennyiben a termék garanciális hibában szenved, mind a bevizsgálás díját, illetve a garanciális probléma elhárításának költségét cégünk vállalja.
Abban az esetben, ha a készülék hibája nem garanciális jellegű, tehát nem rendeltetésszerű használatból, fizikai sérülésből, a szükséges karbantartás elmulasztásából, illetve a vásárlóra terhelt bármiféle kötelezettség elmulasztásából ered, a felmerült költségek (szállítási, bevizsgálási, javítási díj) az ügyfelet terhelik.
A beérkezést követően munkatársunk továbbítja a készüléket bevizsgálásra a szakszervizbe.
Látható, egyértelmű sérülés esetén kollégánk megtagadhatja a termék átvételét és jogosult a garancia megvonására.
Ha a szakszerviz állapítja meg az árucikk nem garanciális hibáját, abban az esetben kollégánk tájékoztatja tisztelt vásárlót a javítás várható költségéről és annak időtartamáról.
Az ügyfél köteles megfizetni a cégünk által megelőlegezett szállítási költséget illetve bevizsgálási díjat, amennyiben a szakszerviz megállapítja, hogy a készülék hibája nem garanciális eredetű problémára vezethető vissza. A költség megtérítéséig cégünk visszatarthatja az árut, azt nem köteles visszaszolgáltatni a vásárlónak.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szervizzel kapcsolatos ügyintézés folyamatának meggyorsítása érdekében minden esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

A Vevő által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. Megrendelések módosítása

A web áruházban feladott megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

7. Vételár, fizetési feltételek

7.1. Fizetés és szállítás

Házhozszállítás: Termékeinket az egész ország területén házhoz szállítjuk.
Szállítási díj: 30.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, alatta táblázatban megadott értékek alapján kerül kiszámításra (Magyarország területén érvényes)
Kivételt képeznek ez alól a 40kg-ot meghaladó termékek, melyre kérje egyedi árajánlatunkat!

súly összeg
0-1 kg-ig 1 173 Ft
1-2 kg-ig 1 270 Ft
2-3 kg-ig 1 360 Ft
3-4 kg-ig 1 455 Ft
4-5 kg-ig 1 533 Ft
5-10 kg-ig 1 814 Ft
11-15 kg-ig 2 085 Ft
15-20 kg-ig 2 362 Ft
21-25 kg-ig 2 643 Ft
25-30 kg-ig 2 863 Ft
Utánvét összege súlyhatártól függetlenül 270 Ft

A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a kiadványok vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Vásárlót terhelik.

8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
- a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Vevő internet használata során a Vevő számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vevő feladata.

9. A vásárlástól való elállás joga

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/ felmondási határidő
- termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
- több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
- több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Végh- Team Kft 7627 Pécs, Csárda u.115.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása ellenében téríti vissza a Szolgáltató legkésőbb az elállást követő tizennégy (14) napon belül. Elállás esetén, ha a termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például fotókönyv), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, továbbá, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógép szoftver példányának vásárlása esetében, ha a termék csomagolását a megrendelő felbontotta. A megrendelőt terheli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vevő által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át
Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Szolgáltató a vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató adatkezelésének célja: a Vevő által megrendelt termék rendelés teljesítése, valamint a termékkel kapcsolatos információk közvetítése.

A Szolgáltató a Vevő személyes adatait harmadik félnek nem adja át, a szerződés teljesítésekor (szállítás) a Vevő neve és lakcíme a kiszállítás teljesítése érdekében, annak céljából kerül átadásra a szállítást végző szolgáltató számára.
Tárhelyszolgáltató:
DiMa.hu Kft. 4026 Debrecen, Borz u. 1 fsz/2 info@dima.hu www.dima.hu